tirsdag 20. januar 2009

Nye biografier

I dag har jeg skrevet et tre nye biografier: Signe Horn, Svein Larsen og Karin Holmsen. På tross av at de tre artiklene ikke er så alt for lange tok de svært lang tid å skrive; Larsen-artikkelen alene tok over to timer.

Dette er personer der det ikke finnes noen gode biografier på nett eller artikler på andre Wikipedia-språk man kan basere nonb.wiki-artiklene på. For å skrive artiklene må jeg da søke i Atekst, og lete meg gjennom hundrevis av avisartikler. Det tar lang tid, men gir jo stort sett bra resultater der praktisk talt alle opplysninger er referansebelagte. Og det bør de jo være i en artikler om nålevende personer! Det at det faktisk finnes flere hundre treff på disse personene i Atekst viser jo også klart at de er «notable» / inklusjonsverdige / hva man nå vil kalle det.

Wikipedia er ofte plaget av «recentism», altså at hendelser og personer fra den siste tiden blir fremhevet. Derfor synes jeg det er viktig at vi får artikler om politikere og forretningsmenn som var aktive på 80- og 90-tallet. Det er også viktig at artiklene ikke bruker unødvendig mye plass på ting som har skjedd helt nylig - for eksempel utlot jeg bevisst å nevne «Der Untergang»-klippet i Larsen-artikkelen. Hvorfor? Fordi han har vært sentral i Oslopolitikken og radiobransjen i snart 30 år, og akkurat denne hendelsen utgjør en ubetydelig del av hans virke. Larsen er kjent for rollen i Arbeiderpartiet på åttitallet og for P4 på nittitallet, ikke et filmklipp fra 2008 (selv om det må sies at det neppe var spesielt lurt av Larsen å sende en video til Kulturdepartementet der ledende folk i radiobransjen sammenlignes med Hitler og andre toppnazister).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar